NAVODILA

KEBRČEK – NAVODILA ZA UPORABO

Pobi-net
Priklop vode-net

kako prižgemo ogenj

– v skladu z navodili proizvajalca gorilnikov povežemo gorilnik in plinsko bombo

– preverimo tesnjenje na priključkih gumijaste cevi oz. na regulatorju pritiska

– gorilnik postavimo pod kotlenico

– odpremo ventil na plinski bombi

– na gorilniku nastavimo obroček za zrak (reža naj bo približno 1 cm)

– gorilnik potegnemo proti sebi in odpremo ventil na koncu gorilnika

– z daljšim vžigalnikom prižgemo ogenj

– gorilnik potisnemo proti sredini kotla

– skozi okroglo odprtino levo na kotlenici lahko opazujemo plamen; z vrtenjem ventila na gorilniku spreminjamo moč plamena

– če plamen ne gori z modrim plamenom, spremenimo položaj obročka za zrak

– pri kuhanju drozge (sadne kaše) nastavimo gorilnik na zmerno moč, da se vsebina v kotlu ne bi prijela

 

POZOR!

– ko gorilnik prižigamo, mora biti v posodi drozga ali kakšna druga tekočina

– gorilnika ne smemo prižigati pod prazno posodo oz. prazno posodo ne smemo postaviti nad goreč gorilnik, ker se posoda (kotel) lahko poškoduje

 

kako napolnimo posodo

– posodo postavimo na kotlenico (inox obod)

– na dno posode položimo inox podstavek

– v posodo vlijemo toliko vode, da seže voda do podstavka

– preko roba posode razprostremo platneno vrečo

– v posodo (preko vreče) vstavimo obroč, ki stisne vrečo ob steno posode

– drozgo (kašo iz sadja) vlijemo v vrečo

– drozga naj sega kakšne 4 cm pod rob posode (nič ni narobe, če je drozge manj)

– platneno vrečo zavihamo v kotel, tako da se vidi rob posode

– če drozge ne želimo nalivati v vrečo, lahko inox podstavek ovijemo v platneno krpo (npr. v plenico) in nalijemo ustrezno količino vode; s tem preprečimo, da bi se drozga smodila na dnu posode

 

kako namestimo bakreno kapo

– v utor bakrene kape namestimo silikonsko tesnilo

– okrogli profil tesnila naj enakomerno sede v utor, jeziček tesnila naj bo obrnjen poševno navzgor

– kapo s tesnilom postavimo na posodo

– pazimo, da tesnilo enakomerno sede na rob posode

– med tesnilom in robom posode ne sme biti špranje

– s pomočjo vijakov pripnemo bakreno kapo na posodo (vijak zataknemo za rob posode in privijemo matico)

 

kako hladimo

– v zgornjo bakreno posodo (kondenzator) postavimo bakreni lijak, tako da cevka sede v koleno in lahko žganje odteka skozi spiralo

– v zgornjo bakreno posodo (kondenzator) postavimo inox hladilnik

– pazimo, da se robovi hladilnika lepo prilegajo obodu posode

– po potrebi lahko predhodno ovijemo rob hladilnika s teflonskim trakom (običajno to ni potrebno)

– priloženo modro cevko za vodo razpolovimo na dva dela

A/ od vodovodne pipe do kotla

B/ od kotla (hladilnika) v odtok

– en konec cevke A/ privežemo na pipo s tekočo vodo

– drugi konec cevke priključimo na spodnji (modro označeni) priključek na spirali

– zgornji priključek na spirali povežemo (s kratko cevko) z enim od priključkov na hladilniku

– drugi del modre cevke, ki smo jo predhodno odrezali, uporabimo za odtok tople vode iz hladilnika v odtok

– ko se med segrevanjem kotla segreje tudi zgornja posodica na kapi, počasi odpremo pipo s tekočo vodo, da omogočimo hlajenje

– pipo odpremo minimalno (kolikor lahko najmanj); poraba vode je približno 20 lit. na uro

– med procesom kuhanja bo iz hladilnika tekla topla oz. vroča voda

– če imate občutek, da je voda preveč vroča (če peče, ko teče po roki) rahlo povečajte pretok

 

POZOR!

– pipe ne smemo odpirati sunkovito ali z močnim pretokom, ker lahko močan udar vode poškoduje hladilno posodo!

 

kam naj teče žganje

– pod cevko, kjer teče žganje, postavimo primerno posodo

– posoda naj zgoraj ne bo široko odprta, da žganje preveč ne izhlapeva

– najbolje je, če uporabimo širšo steklenico z ozkim vratom, na katerega postavimo lijak

– steklenico postavimo v vedro, da ne bi izgubili žganja, ki bi morda teklo iz polne steklenice

 

POZOR!

– če priteče žganje do gorilnika, se lahko kotel vžge in lahko pride do požara

 

kako naj teče žganje

– ko se dovolj segreje tudi zgornja bakrena posoda (kondenzator), alkoholni hlapi dosežejo hladno površino hladilnika in se utekočinijo (kondenzirajo)

– žganje začne počasi kapljati iz cevke na koncu spirale

– moč gorilnika zmanjšamo, tako da teče žganje z enakomernim, čim tanjšim curkom

– najprej priteče metilni alkohol, ki ima vrelišče pri 64°C

– temperatura v kotlu počasi narašča in tako postopoma pritekajo različni alkoholi
(vrelišče etilnega (t.j. “užitnega”) alkohola je pri 78°C)

– med kuhanjem moramo občasno rahlo povečati plamen, ker nižji alkoholi iztekajo, alkoholi z višjim vreliščem pa rabijo višjo temperaturo

– ko destilat ne vsebuje več (željene stopnje) alkohola, gorilnik ugasnemo ter zapremo plin in vodo

 

POZOR!

– če kuhamo dvakrat (prvo kuhanje in nato prežiganje), pri drugem kuhanju obvezno prestrežemo 3-4 dcl metilnega alkohola, ki najprej priteče iz kotla

– ker je metilni alkohol (“cvet”) zdravju škodljiv, ga skrbno ločimo od ostalega žganja

– če kuhamo samo enkrat, prestrežemo metilni alkohol (cvet) seveda že pri prvem kuhanju

kako očistimo kotel

POZOR!

– posamezni deli kotla so zelo vroči in v kotlu je vrela tekočina, zato moramo biti pri odpiranju in praznjenju kotla zelo previdni, da se ne opečemo ali oparimo

– obvezna je uporaba rokavic, škornjev in primerne obleke

 

– bakreno kapo previdno odpnemo in snamemo s kotla

– kotel izpraznemo tako, da ga dvignemo iz kotlenice in vsebino izlijemo na primerno mesto

– če je kotel pretežak, si pomagamo z manjšo posodo, s katero zajamemo del vsebine iz kotla

– po uporabi vse dele kotla temeljito očistimo, operemo in osušimo

– platneno vrečo operemo s tekočo vodo (brez detergentov)

– vrečo po potrebi razprostremo na soncu, da jo sonce nekoliko “pobeli”

– notranje površine bakrene kape lahko po potrebi čistimo z ocetno kislino

 

prvo kuhanje

– za prvo kuhanje je najbolje uporabiti vino ali sadjevec

– nekaj litrov (3-5, lahko tudi več) starega vina vlijemo neposredno v posodo (brez vreče)

– v vinu je gotovo alkohol, vino se ne zasmodi, kotel se prekuha in novi lastnik kotla se prepriča,

da je kuhanje žganja s kotlom kebrčkom zelo enostavno

 

tri opombe

prva

– kuhanje žganja s kotlom kebrčkom je v osnovi povsem enako kot kuhanje z ostalimi klasičnimi kotli

– spremenjen je samo način hlajenja, tako da ne potrebujemo dodatnega soda za hlajenje destilata

 

druga

– za drugo kuhanje ali za kuhanje žganja iz vina, sadjevca, medu itd. … ne rabite zaščitnega podstavka oz. platnene vreče

– tekočino nalijete neposredno v posodo

 

tretja

– če popusti spoj na silikonskem tesnilu, ga zalepite s sekundnim lepilom

– če postane tesnilo ohlapno ali izrabljeno, ga lahko naročite po telefonu ali spletu
(spletna stran – www.kebrcek.com)

 

 

želim vam mnogo prijetnih uric ob kuhanju žganja!